Podpisz Manifest online!

Podpisz Manifest UE i OPZG w sprawie szczepień przeciw grypie i przyłącz się do działań na rzecz zwiększenia wskaźnika szczepień przeciw grypie w Europie! Pomóż ograniczyć niebezpieczne konsekwencje zachorowania na grypę. Twoje wsparcie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia obywateli Europy.

  Manifest jest inicjatywą unijnej Grupy Sterującej ds. Szczepień przeciw Grypie. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przyłącza się do Manifestu i wraz z innymi sygnatariuszami zobowiązuje się do podnoszenia świadomości na temat konsekwencji grypy oraz wprowadzenia jasnego planu wdrożenia niniejszej deklaracji poprzez regularne dokonywanie przeglądu postępów w osiąganiu jego celów i zadań, przy wszystkich odpowiednich okazjach. Członkami Grupy Sterującej ds. Szczepień przeciw Grypie, a jednocześnie sygnatariuszami Manifestu są:

  opzg

  Europejskie Centrum Medycyny Farmaceutycznej na Uniwersytecie w Bazylei

  opzg

  Światowe Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych i Zaburzeń Immunologicznych (WAidid)

  opzg

  Europejska Naukowa Grupa Robocza ds. Grypy (ESWI)

  opzg

  projekt „Vaccine Confidence”

  opzg

  Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej (LSHTM)

  opzg

  Europejskie Forum Opieki Podstawowej (EFPC)

  opzg

  Europejskie Organizacje Pielęgniarek Wyspecjalizowanych (ESNO)

  opzg

  Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Chorobami Alergicznymi i Dróg Oddechowych (EFANET)

  opzg

  Światowe Stowarzyszenie Medyczne (WMA)

  opzg

  Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU)